Professorerna snabbt emotsagda

Professorna Claude Marcus och Stephan Rössner m.fl kritiserade, som vi härovan redovisat, i en artikel i Läkartidningen med titeln "Kost med högt intag av fett kan ifrågasättas" (LT 2008 nr 24) Socialstyrelsens beslut att godkänna den numera så populära s.k lågkolhydratkosten också för diabetiker.

Marcus och Rössner befinner sig därmed på rak kollisionskurs med Socialstyrelsen. De antyder t.o.m att Socialstyrelsens expert professor Christian Berne INTE skulle ha läst litteraturen. Socialstyrelsen har som bekant godkänt lågkolhydratkost också för diabetiker, som fler och fler läkare rekommenderar.
 
I ett svar på ett genmäle till deras artikel i Läkartidningen kallar de lågkolhydratkost av typ Atkins för ”en extremvariant", som "inte är granskad i vetenskapliga studier över huvud taget", och de skriver att  "lågkolhydratskost" under viktstabilitet INTE är utvärderad.”

De påstår detta trots att de borde känna till att det de kallar en extremkost har utvärderats i en 12-månaders-studie, som har publicerats i den medicinska tidskriften JAMA, och att samma kost av American Diabetes Association anses ofarlig i åtminstone 12 månader för viktnedgång. Dessa fakta har inte bara framkommit i den medicinska litteraturen utan har även återgivits av CNN, DN och SvD. Och om detta inte skulle vara nog har samma kost använts i mer än 100 år för diabetesbehandling, vilket även det har återgivits i litteraturen, samt i decennier vid svårbehandlad epilepsi. Lågkolhydratskost är de facto utvärderad under viktstabilitet och referenser finns t.ex i en referee-granskad review.

 

Ät fett - bästa sättet att gå ner i vikt

Professorerna blev snabbt emotsagda. Bara några veckor efter det att deras artikel hade publicerats, presenterar svensk press med rubriken "Äta fett - bästa sättet att gå ner i vikt". Man referererade en i New England Journal of Medicine publicerad 2-årig studie, där man har jämfört den av Livsmedelsverket (de nationella kostråden)  rekommenderade lågfettkosten med dels s.k Medlehavskost och dels med den av professorerna och dietister så hårt kritiserade Atkinskosten med mycket fett och lite kolhydrater. De båda sistnämnda visade sig även i denna studie vara klart effektivare än den svenska "tallriksmodellen", när det gäller att gå ner i vikt och dessutom blir alla blodfettvärden bättre med "fettkost".

Lars-Olof (LO) Landin
Chefredaktör och Dialogsamordnare
EBC / FORUM Frisk