Svar från läkare om Kost & Hälsa

I juni 2006 gjorde EBC/LÄKARFORUM en enkät bland aktiva allmänläkare med intresse för diabetes, där vi frågade om de tyckte att en Dialog om kost, insulin och diabetes är viktig och i så fall varför.

Här en sammanfattning av de ca 100 svar vi fick;