Perspektiv på Kost & Hälsa

Åsikterna går åter isär vad gäller kost & hälsa.

I en debattartikel i DN den 24 december 2010 - den s.k. dopparedagen, när det verkligen skall ätas i Sverige - skriver två professorer representerande den konventionella medicinen, prof emeritus Mattias Aurell i Göteborg och prof emeritus A Erik G Persson, om att Sverige är på efterkälken i en viktig folkhälsofråga - för mycket salt i maten. Läs deras debattartikel i DN här

Helt fel, replikerar docent Ralf Sundberg. För mycket salt har aldrig varit något problem för folkhälsan. Läs hans replik här

Vad skall vi tro? Vi lever i en brytningstid, där gamla sanningar ifrågasätts, Det blir allt viktigare att skaffa sig egen kunskap för den som vill leva ett hälsosamt liv.

Redaktionen FORUM Frisk