Kostdebatten fortsätter

 I december 2013 publicerar Sveriges kanske mest kände expert på fetma, professor Stephan Rössner, ånyo en artikel i kostdebatten i Dagens Nyheter. 

Artikeln, som alltid när Rössner skriver, är kontroversiell och fick stor uppmärksamhet i kostkretsar. Många av dessa inlägg är starkt kritiska, men publiceras bara på nätet som brukligt är i stora medier och kommer därför sällan till allmänhetens kännedom.  FORUM Frisk vill därför nyansera debatten och redovisar därför Rössners egna kommentarer skrivna i Seniorbloggen.se samt några ytterligare kommentarer här.

Rössner skriver själv i bloggen att "det är meningslöst att vi fortsätter att driva en kostdebatt och jämföra olika dieter, eftersom det i det långa loppet inte finns någon skillnad. Jag passade på att tala om att de nya modedieterna inte på något vis är överlägsna de andra och att det framför allt saknas långsiktsdata........Själv har jag skrivit över 600 vetenskapliga artiklar......Under veckan ramlade det in mejl av två slag: de flesta av de forskare jag umgåtts med under decennier tyckte att detta var intressant, balanserat, relevant och högaktuellt. Men till detta fogade sig en rad individer som betraktade mina åsikter som förlegade, föråldrade, inkompetenta och desperata. Det intressanta var att dessa senare inlägg kom från individer som aldrig haft någon vetenskaplig dokumentation i sitt bagage, vad jag kan förstå vid sökningar på nätet."
   "Vad är det som gör att kostfrågorna väcker sådana enorma emotioner? Varför kan man bli så ursinnig att man ifrågasätter min kompetens som professor, mina åsikters riktighet, envist fasthåller sin egen tro utan att ha möjlighet till att tänka lite vidare? LCHF-debatten är intressant, eftersom den inte existerar utanför Sverige och egentligen bara har förts av amatörtyckare, som ersatt vetenskaplig argumentering med vittnesbörd ifrån trosvisa proselyter,"  frågar Stephan Rössner avslutningsvis.

Docent Rune Eliasson, ordförande i Läkarföreningen för Integrativ Medicin (ny samarbetspartner i FORUM Frisk), har tagit del av debatten, vilken fått honom att göra följande kritiska kommentar:
   "Professor Rössner ersätter sakinformation med att han minsann publicerat över 600 vetenskapliga arbeten och därför är hans åsikter rättare än de som framförs av personer med lägre antal publikationer. I dag ger en PubMed-sökning på ”Rössner S [au]” 624 träffar, men en stor andel (ca 100) av senare års publikationer kommer från hans namne i Tyskland. En stor del av de referenser som till hör Stefan Rössner i Stockholm är översiktsartiklar, minnesteckningar över avlidna personer (t.ex. Herman Cortés, Max Rubner, Lord Byron, Otto von Bismarck, etc), populärvetenskapliga artiklar i Läkartidningen (139 st enligt PubMed), Nordisk Medicin (19 st enl PubMed) och liknande publikationer. När det gäller basal vetenskap har professor Rössner ytterst få artiklar från vilka man eventuellt skulle kunna dra slutsatser om han varit en vetenskapligt drivande kraft eller inte.
  
Nu är det emellertid inte hans publicistiska verksamhet som är centrum för meningsutbytet utan hans i skrift framföra åsikter i kostdebatten om LCHF. Rössner framhärdar envist att debatten enbart sker i Sverige. Därför vill jag rekommendera honom läsa ”The Art and Science of Low Carbohydrate Living” skriven av J S Volek, PhD, RD och S D Phinney, MD, PhD (ISBN 13:978-0-9834907-0-8), båda verksamma i USA. Boken innehåller också över 100 relevanta referenser.
  
Varför kan Rössner inte ta till sig att det är argumentens styrka som avgör hur läsaren bör ställa sig till en given fråga? Antag att en tidigare Nobelpristagare på sin ålders höst blir ganska dement och då skriver ett debattinlägg som inte är relevant i sak. Skall inlägget bedömas utifrån sitt innehåll eller utifrån att skribenten har ett Nobelpris i sitt CV? Svaret borde vara enkelt, men efter att ha tagit del av Rössners synpunkter står det klart att alla inte instämmer".

Rune Eliassons inlägg har av någon anledning inte publicerats i Seniorbloggen. Redaktionen rekommenderar läsning av de ytterligare kommentarer som finns i Seniorblogg-länken ovan.
   Avslutningsvis vill vi försöka besvara Stephan Rössners fråga "Varför kostfrågorna väcker sådana starka emotioner? Det tror vi beror på att problemen med övervikt bara ökar, att människor har insett att detta faktum har stor betydelse för hälsan och är trötta på att experterna bara träter. Stephan Rössner borde ta inryck av den massiva faktakritik, som opponenterna levererar, och inte ideligen fortsätta att själv göra samma misstag, som han anser att opponenterna gör, nämligen att anklaga dem för att vara "......inkompetenta och desperata".

Till Dialogen om Kost & Hälsa