Kost & Hälsa

   Diabetesvården med dess komplikationer kostar mellan 300 och 600 miljarder kronor årligen i Europa. Bara i Sverige har vi  omkring 300.000 kända fall av diabetes. Alla dessa individer utsätts för lidanden och risker, som skulle kunna minskas drastiskt om kunskapen om kosten blev bättre.

   FORUM Frisk anser att orsakssambanden till det försämrade hälsotillståndet är otillräckligt utredda och har därför bedrivit en upplysningsverksamhet - en Dialog om Kost & Hälsa - sedan 2006, eftersom vi är övertygade om att det går att vända den nuvarande ohälsotrenden. 

Vi ställer frågan: Vem tar egentligen ansvar för Kost & Hälsa?