Kost med högt intag av fett kan ifrågasättas

Det är en grupp ledande forskare och företrädare för de nuvarande kostetablissemanget, som i en artikel i Läkartidningen nr 24/2008 ifrågasätter Socialstyrelsens beslut att godkänna en kost med mycket fett och låg andel kolhydrater för patienter med diabetes typ 2 och övervikt. De kallar sig själva för "traditionalister" - Claude Marcus, KI, professor Göran Hallmans, Umeå, professor Gunnar Johansson, Folkhälsoinstitutet, Med Dr Elisabet Rothenberg, ordf Dietistrenas riksförbund och professor Stephan Rössner (se bild), KI. "Traditionalister" är således med deras definition de, som håller fast vi en tradition som har utvecklats under de senaste 25-30 åren i västvärlden, och som förespråkar att diabetes typ 2 och övervikt kostmässigt skall behandlas genom att andelen fett i kosten minskas, särskilt mättat animaliskt fett, och att andelen kolhydrater ökas. "Traditionalisterna" har drivit fram en radikal kostförändring på senare tid, något som i sin tur har lett till en stor industriell satsning på lågfettprodukter och livslång behandling med läkemedel som på olika sätt motverkar fett i kroppen.

Dessa "traditionalister" ifrågasätter därmed också professor Christian Berne, Uppsala, som har varit Socialstyrelsens expert, och de gör det med i stort sett samma argument och baserat på samma undersökningar, som man framfört och åberopat före Socialstyrelsens beslut och i de senaste årens kostdebatt, som föregått beslutet.    

Hela artikeln i Läkartidningen kan läsas på nätet med flera kommentarer. Klicka här.

Du som här på FORUM Frisk följer de senaste årens intensiva diskussioner mellan olika experter i Sverige om de nationella kostråden, och mot bakgrund av att problemen med diabetes och övervikt har ökat så dramatiskt under de senaste 20-30 åren och utgör ett av största hälsoproblemen i snart hela världen mätt i både pengar och mänskligt lidande, torde i likhet med undertecknad förvånas över bristen på lyhördhet gentemot andras argument och viljan att pröva olika hypoteser för att snarast hitta hållbara lösningar på detta för allmänheten stora behov.

Istället kännetecknas diskussionen av krypskytte och skyttegravskrigföring, vilket knappast bidrar till några snabba lösningar. Läs t.ex kostdoktorn Andreas Eenfeldts kommentarer till artikeln här. Han är en av dem som kommenterat Läkartidningsartikeln ovan.

Undertecknad ställer sig därför helt och hållet bakom de krav som tidigare framförts på en omfattande och partsoberoende utredning om kost och hälsa, diabetes och övervikt.

Lars-Olof (LO) Landin
Chefredaktör och Dialogsamordnare
EBC / FORUM Frisk