Myndighet litar på gammal kunskap

"Vi borde rekommenderas att äta smör i stället för de konstgjorda transformerade vegetabiliska växtfetterna", skriver LÄKARFORUMs expert Karl E. Arfors, och kritiserar Livsmedelsverket, när han nu återkommer i den debatt med Livsmedelsverkets experter om kostråden, som han själv inledde och som på senare tid blivit allt intensivare. 

I mars 2006 skrev jag en debattartikel i Dagens Medicin, fortsätter Arfors, med rubriken Livsmedelsverket bryr sig inte om att ta in ny kunskap. Professor Åke Bruce vid Livsmedelsverket, hävdade att tvärtemot vad jag påstod, så är Livsmedelsverket alltid öppet för ny kunskap och rekommenderade mig att ta del av den vetenskapliga bakgrunden till de svenska näringsrekommendationerna.

”Dessa vilar på två vetenskapligt tunga dokument, som dessutom är nya. WHO:s Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases, WHO Technical Report Series 916 (2003), är det ena; den omfattande Nordic Nutrition Recommendations 2004 (NNR), det andra.” Åke Bruce skrev också: ”Det är nu Livsmedelsverkets förhoppning att eventuella kommande debattörer utgår från dessa vetenskapliga grunddokument”.

Vi har tagit del av dokumenten, men låt mig först peka på de nya fakta som kommit fram i form av Göran Berglund et al i Läkartidningen nr 49–50/07: Fettintag och kardiovaskulär hälsa – är vi helt felinformerade? samt Livsmedelsverkets egendomliga svar i samma tidning: Kostråden är desamma trots olika utgångspunkter.

Berglund et al sammanfattar: ”Vi behöver nu en ny vetenskaplig debatt och strukturerade systematiska analyser av hela det publicerade underlaget för sambandet mellan fettintag och allvarliga sjukdomar som cancer och hjärtkärlsjukdom. Först då kan nya, vetenskapligt grundade  rekommendationer utarbetas.” på detta svarar Livsmedelsverkets chefsnutritionist professor Wulf Becker et al: ”Göran Berglund och Livsmedelsverket landar i samma kostråd, trots olika utgångspunkter.” (?????????)

Detta är inte sant! Saknar Livemedelsverkets tjänstemän läsförståelse? Berglund skriver ju att ”fettintag inte verkar leda till hjärtkärlsjukdom och cancer”. Livsmedelsverket svarar: Vi tycker samma om frukt och grönt – men nämner inte att man i alla år varnat för mättat fett. Och debatten om kostråden gäller just det mättade fettet – vi borde rekommenderas att äta smör, i stället för de konstgjorda transformerade vegetabiliska växtfetterna.

Låt mig nu återkomma till NNR 2004, som Åke Bruce rekommenderade mig att läsa. Till dessa kostråd hänvisar Livsmedelsverket alltid till när någon frågar: ”Vi har massor av litteratur på hyllorna”, och allt sammanfattat i NNR 2004, som godkänts av jordbruks- och fiskeriministrarna i våra nordiska länder. Var finns för övrigt äldre- och folkhälsoministern? Borde inte hon vara med?

När jag letat mig fram till sidan 165 finner jag rekommendationen att en minskning till 30 procent fett skulle vara lagom och man anger som referens en artikel med den förföriska
titeln: Consensus View on the Role of Dietary Fat and Obesity, skriven av John P. Foreyt och Walker S. Carlos Poston II i American Journal of Medicine 2002; 113: 60-62. Det ska här nämnas att John Foreyt är psykolog vid Baylor College of Medicine, Houston, Texas. Och i artikeln står ingenting om procenten fett man bör konsumera. Konsensus rör i stället att man i USA äter för mycket energität kost, och där nämns såväl fett som socker och lätt nedbrytbar stärkelse. Har man tagit den referensen för att titeln låter bra? Uppenbarligen har man i alla fall inte läst detta arbete, som omfattar två sidor! Becker et al skriver i SLV:s svar på Berglunds artikel: ”De nordiska näringsrekommendationerna är baserade på all tillgänglig vetenskaplig litteratur inom området.”

Detta är heller inte sant! ”Studierna värderas av nordiska nutritionsforskare med bred kompetens utifrån relevans och kvalitet.” Det vore bättre om Livsmedelsverket hade engagerat forskare med grundkunskaper i biokemi, fysiologi och inflammation, som kunde hjälpa till med läsning av de talrika arbeten som kommit under senare år och som faktiskt pekar i annan riktning. Kanske börjar generaldirektör Inger Andersson så smått öppna bunkern,´när hon inspirerar till skrivningen: ”Livsmedelsverkets inställning är att den kommande revideringen av rekommendationerna bör ske med ett mer öppet transparent och systematiskt sätt för att säkerställa kvaliteten.”

Karl E. Arfors
Professor, expert på inflammation
och mikrocirkulation