Energimedicin vad är det ?

I en serie artiklar direkt för FORUM Frisk kommer fysikern och läraren Fredrik Lübbing att ge sitt persepktiv på begreppet Energimedicin.
  
- Den moderna fysiken håller på att förflytta gränserna för vad som tidigare var möjligt i det s.k. Newtonska paradigmet. Detta paradigm har under ett par hundra år dominerat västerländskt tänkande och utbildning. Tiden är nu mogen att modernisera synen på människan och på medicinen, anser Fredrik Lübbing, grundare av företaget Nordic Health Science