Den nya medicinen

Det går fort nu. Det gäller att med öppet sinne tillförsäkra så att den nya teknikens landvinningar kommer alla människor till nytta så snart som möjligt och inte hindras av trångsynt girighet.

Först de dåliga nyheterna

Amerikanska läkare spenderar idag 210 miljarder om året på sådant, som inte har ett dugg med kärleksfull patientnytta utan enbart har med rädsla för skadeståndsansvar att göra.

Genomsnittsamerikanen lägger ner 7290 dollar per år i sjukvård - mer än något annat utvecklat land i världen. Amerikaner betalar dessutom 50% mer för läkemedel än något annat utvecklat land och år 2025 kommer 25% av USA:s BNP att spenderas på sjukvård med nuvarande trend. Det tar i genomsnitt 12 år och 359 miljoner dollar för ett preparat att komma från labbet till patienterna. Och endast 5 av 5000 nya läkemedel testas till slut på en patient. Av de som testas klarar endast ett av fem det slutliga testet.

Och sedan de goda nyheterna.....

Vi är mitt inne i en exponentiell teknisk revolution, som drivs av artificiell intelligens (AI), sensorer, robotar, 3D, ”Big Data”, genteknik och stamceller. En helt ny hälsoindustri håller - just nu - på att materialiseras inför våra ögon. Inom 10 år har sensorer and Artificiell intelligens gjort en demokratisk och exakt diagnostik möjlig - för fattig som för rik.

En storskalig genbaserad och självlärande teknik kommer att lösa cancerns, hjärtsjukdomarnas och de degenerativa hjärnsjukdomarnas gåta. Och ny operatonsrobotteknik kommer att revolutionera kirurgin och kosta bråkdelen av de pengar vi idag tvingas betala för sjukvård, Var och en av oss kommer att kunna få ett nytt hjärta, en ny lever eller en ny lunga när vi behöver, istället för att som nu vänta på rätt donator. Dessa tekniska genombrott blir möjliga md hjälp av en accelererande ny teknik.

Artificiell intelligens (AI): Johnson & Johnson lär IBM:s Watsondator att gå igenom och i detalj FÖRSTÅ nya kliniska resultat. Ett enda sådant Watsonsystem handhar 40 miljoner dokument och läser 27.000 nya veteskapliga rapporter per dag. Efter ett år har detta system, käre Watson, framgångsrikt diagnostiserat cancer i 90% av fallen mot 50% för dagens diagnostik.

Sensorer: Ihopkopplad utrustning och självkontrollerande s.k. appar kommer via handledsband etc. att förmedla otroliga mängder värdefull diagnostisk information.
Robotteknik: Med precision, noggrannhet och flexibilitet kommer morgondagens robotkirurgi att betjäna oss – snabbare, billigare och bättre än någonsin någon mänsklig varelse. Mer än 1.5 miljoner operationer har redan gjorts av intuitiva Da Vinci robotar utan minsta “darrning på handen”,

3D tillverkning: Behovsstyrd, just-in-time tillverkning kommer att göra medicinska instrument och livsviktiga transplantat både billigare och mera tillgängliga för miljontals människor - just där och när de behövs.

Genteknik & “Big Data”: Human Longevity Inc. hanterar miljontals gendata, scanningar m.m., som avslöjar våra biologiska hemligheter i realtid, vilket gör det möjligt att diagnostisera och bota idag dödliga sjukdomar och förlänga livet.
Stamceller: Vi har idag bra sett början av vad denna teknik kan åstadkomma när det gäller att kurera allt från blindhet till ryggmärgsskador, typ 1 diabetes,  Parkinson och Alzheimers, skador efter hjärnblödning och hjärtinfarkt, brännskador, cancer etc.

Läs mera om Exponentiell Medicin här.