Att leva
– en fråga om energier i balans

Att människor har både kropp och själ tycks även de allra mest inbitna skolmedicinare numera hålla med om. Även dessa accepterar att det finns något som kallas placeboeffekt, dvs en läkande effekt som uppstår när man ger människor medicin, som egentligen inte är någon ”riktig” medicin, men som ändå har en läkande effekt, eftersom personen ifråga TROR att det är en ”riktig” medicin hon har fått.

Placeboeffekten är således någon slags självläkande kraft, som noteras i vetenskapliga undersökningar trots att den inte går att förklara. Och faktum är att placeboeffekten ofta är mycket hög. Man skulle kunna säga att många blir friska trots medicinen. Inte på grund av, skriver här FORUM Frisks chefredaktör Lars-Olof (LO) Landin


Svenska Dagbladets Idag-sida inledde söndagen den 23 augusti 2006 en serie artilar om Energimedicin. Här länkar till ett par av dessa artiklar;
Våra kroppar är levande nätverk
Datorn spårar näringsbrist

Artikelserien har lett till många läsarkommentarer. Läs här.

Observera att denna artikelserie tilldelades "kalkonpriset" av skeptikerrörelsen, representerad av Föreningen Vetenskap och Folkbildning, vilket visar hur kontroversiellt detta nya synsätt är.


Kropp, själ och ande

Kropp, själ och ande talade redan de gamla grekerna om. God livskonst - på den gamla, goda tiden - var att upprätthålla balansen mellan dessa tre världar. Gudavärlden kunde vara nog så komplicerad med en gud för snart sagt allting; vrede, glädje, regn, sol, krig osv. När begreppet monoteism växte fram, alltså läran om den enda Guden, blev det lite enklare att förhålla sig till det gudomliga - till andevärlden, det mystiska - eftersom det bara fanns en enda Gud att blidka. Men tomtar och troll har ändå ”levt” kvar ända in i modern tid.

Att det finns människor med ”tomtar på loftet” är något vi måste leva med. Och vad vi försöker säga är att samtliga begrepp egentligen är bilder för sånt som tycks oförklarligt, ett slags försök till förklaring av allt mystiskt som händer. Någon har uttryckt det så här:

- För 2000 år sedan levde vi i en "pytteliten" värld med en "jättestor" Gud. I dag har vi upptäckt hur "enormt" Universum är och som vi är en liten del av, varför den "jättestora" Guden naturligt nog har krympt.

Men låt oss bortse från guda- och andevärlden och tillsvidare överlåta det mystiska åt teologer och filosofer. Att det skulle finnas något som kan motivera en gudsbild är det idag svårt att få inbitna ”rationalister” att acceptera, fostrade som vi alla är av flera generationer industrialister för vilka att mätning, vägning och anlys är det enda riktiga. Att sånt som inte går att mäta inte finns är en vanlig uppfattning i vetenskapliga kretsar. S.k beprövad vetenskap kräver att man måste kunna (be)visa att något finns eller har hänt. Annars finns det inte eller har inte hänt. Men placeboeffekten finns alltså, eftersom patienter uppenbarligen blir friska även om man besvärande nog inte kan förklara varför.

Låt oss nu istället koncentrera oss på de båda andra begreppen kropp och själ, som de flesta alltså kan acceptera.

Kroppen.......

Kroppen är vår benämning på något vi kan ta på och mäta. Det blev en pojke, som vägde 3,8 kg och var 53 cm lång. Så kan det låta, när det har blivit tillökning i familjen. Vikt och längd är lätt att förstå. Men vad är en pojke?

Pojkar har snopp och får skägg och hår på bröstet, när de blir äldre. Det styrs av en genetisk kod som finns inbyggd i cellerna. Män har t.ex mer av hormonet testosteron och större muskler än kvinnor, medan kvinnor har mer av hormonet östrogen, större bröst och kan föda barn.

Avvikelser från ”det normala”, människor med dubbla kön, homosexualitet etc har länge betraktats som ”sjukdom”. Alltmer börjar det gå upp för allt fler att t.ex homosexualitet, som alltid tycks ha förekommit hos ca 10% av befolkningen, är något naturligt, dvs ”skapat av naturen”. Huruvida naturen har menat något särskilt med just homosexualitet, och huruvida det finns en mening med allting, överlåter vi också åt dem som studerar det ”gudomliga” att filosofera om.

Vid varje ögonblick pågår miljontals processer i kroppen, processer som styr/styrs av sinnesupplevelser – synen, hörseln, lukt- och smaksinnet, känseln, styr- och balanssinnet och ”det sjätte sinnet”, ytterligare ett begrepp som tillkommit för att förklara något oförklarligt. Även i allra högsta grad rationella chefer brukar påtala vikten att uppmuntra kreativiteten hos sina anställda och att det viktiga att lita på sin intuition. Men vad är ”kreativitet”, och är ”det sjätte sinnet” samma sak som ”intuition”?

Energi- och frekvensmedicin

Kroppen får sin energi från socker, stärkelse, fett och protein, som i kroppen omvandlas till material för kroppens alla delar, men också till tryck, färg- och ljusupplevelser, dofter, smaker, tankar, känslor och till rörelse i och utanför kroppen. Lika logiskt som det är att det är frekvenser som tas emot och omvandlas till t.ex ljud i kroppen när örats trumhinna sätts i vibration, lika naturligt borde det vara att kroppen skapar egna frekvenser i motsatt riktning i och utanför kroppen. När någon blir arg kan det ex:vis utlösa ett knytnävsslag, vätska evakueras i form av svett, urin etc. Det kan vi se. Men även ”osynlig” energi lämnar kroppen hela tiden. Den s.k auran går både att fotografera och ta på. 

Frekvenser har olika storlek och spänning. Med den nya informationstekniken kan man faktiskt fotografera och mäta energiflöden i och utanför kroppen, som är resultat av de miljontals biokemiska processerna, som pågår i kroppen.

Vi kan i dag mäta spänningen i kroppen och alla dess organ. Och med datorns hjälp kan vi se också se var i kroppen flöden av någon anledning stoppas upp. Där det är obalans. Energimedicinare har också börjat försöka korrigera alltför låga eller alltför höga spänningar och tror sig då kunna se att sjukdomssymtom också försvinner. När människor håller på att dö är kroppsenergin låg, vilket gör att kroppen liksom faller ihop, cellerna klumpar sig (=koagulerar) och syretillförseln till cellerna upphör.

Om man kan balansera kroppsenergin hjälper man människor att leva och må bättre. Kanske är utövarna av energi- och frekvensmedicin placeboeffekten på spåren, kunskapen om de självläkande krafterna.  

.......och själen

Själen är den bild vi använder för att beskriva tankar och känslor, som vi alltså vet finns, men som vi inte kan ta på och förklara.

”För visst finns det väl tankar”, frågade vi en känd svensk hjärnkirurg. Han borde ju veta, eftersom han i 40 år har opererat människors hjärnor, platsen där tankar anses uppstå.
          ”Jo, tankar finns”, svarade han. Men vad tankar är kunde inte heller vår hjärnkirurg svara på. Men tankeöverföring var han dock skeptisk till, trots att han alltså inte vet vad tankar är.

Intelligens och ignorans

Problemet är att beprövad vetenskap delvis hindrar nya upptäckter. Upptäcks något nytt, så säger beprövad vetenskap att det nya är ovetenskapligt, eftersom det bara är det som redan finns som är beprövad vetenskap. Det sägs att när Columbus kom seglande till Amerika vid slutet av 1400-talet, så såg indianerna inte att han kom, eftersom de aldrig hade sett ett fartyg tidigare. Därför förstod de inte att Columbus kom, trots att han gjorde det, vilket urinvånarna senare surt fick erfara. Att inte vara observant på eller att vara ignorant för det oförklarliga kan bli ödesdigert.

Intelligens är att hantera sådant ”vi vet att vi redan vet”. Under den industriepok vi har upplevt i flera hundra år har intelligens mätts (IQ=intelligenskvot) och överskattats på bekostnad av sådant som det är svårare att mäta såsom känslor (EQ=känslokvot) samt kreativitet och intuition (FQ=fantasikvot).

Alla som ger sig tid att lära sig något nytt, vet att så fort man lärt sig så uppstår det nya saker som man inte tidigare kände till. Ny kunskap tar aldrig slut. Det kommer alltid att finnas mer att lära,  alltså ”sånt vi vet att vi INTE vet”. Att bortse från detta är ”ignorans”. De vetgiriga försöker ständigt minska ”ignoransgapet”, dvs leta efter sådant som ”de vet att de inte vet”. Och att enbart förlita sig på beprövad vetenskap kan visa sig vara förödande, när ”det där” vi inte kände till var livsavgörande, dvs att någons liv kunde ha räddats om vi hade vetat, eller åtminstone hade gjort ett försök att minska ”ignoransgapet”. 

Att tankar finns tycks alla numera vara överens om. ”Jag tänker, alltså finns jag till”, sa filosofen Cartesius redan på 1500-talet. Men vad skiljer egentligen tankar från andra vågrörelser, frågar vi oss, när vi nu börjar känna till mer och mer om energi- och frekvensmedicin. Med nya metoder kan man också mäta energiflödena i hjärnan. Och varför skulle inte också tankar förmedlas via vågrörelser i kroppen och utanför till andra människor. Rösten går ju att förmedla till andra sidan jordklotet och även utifrån rymden. Det har astronautera (be)visat, när de skickar hälsningar från rymden. Kosmologi och tankeöverföring kanske hänger ihop.

Hälsa istället för Sjukvård - frisk istället för sjuk

Skolmedicinen som tillämpas i Sverige kallas evidensbaserad, alltså diagnostik och behandling baserad på s.k beprövad vetenskap.

Skolmedicinen är bra på att:
• behandla trauma, dvs sårskador och liknande förorsakade av olyckshändelser,
• diagnostisera och behandla medicinska och kirurgiska akutfall
• behandla infektioner förorsakade av bakterier med antibiotika
• behandla parasit- och svampinfektioner
• förhindra infektionssjukdomar med vaccination
• byta ut skadade höfter och knän
• operera bort och ändra utseende med kosmetisk o. rekonstruktiv kirurgi
• diagnostisera och behandla hormonförändringar

Däremot är skolmedicinen dålig på att:
• behandla virusinfektioner
• bota kroniska, degenerativa sjukdomar
• bota allergier eller s.k autoimmuna sjukdomar
• effektivt behandla psykosomatisk sjukdom, där både själ och kropp är inblandade
• bota de flesta former av cancer (metastaser)

Vi skulle behöva en mer individrelaterad medicin, som sätter människan och inte symptomen i centrum. En förebyggande behandling som skräddarsys, så att varje patient får precis de ämnen eller den behandling som vars och ens kropp behöver. Detta var också basen i nobelpristagaren Linus Paulings “orthomolecular medicine”, dvs att först skapa en molekylär balans, för att kroppen sedan själv skall ta hand om helandet – Hälsa i stället för Sjukvård.

Hur vi blir sjuka

Kroppen är som ett halvfullt glas. Det finns en marginal på ett halvt glas mot obalanser. Om vi röker, äter ohälsosam kost, stressar eller råkar ut för en personlig tragedi fylls glaset successivt upp. Marginalen minskar tills glaset till sist rinner över. Koppens obalansreaktion kan vara t.ex levercancer, men det som fick glaset att rinna över är olika från fall till fall även om symtomen kan synas vara desamma. För att få igång de självläkande krafterna krävs att man tar reda på den verkliga orsaken till obalansen, istället för att som skolmedicinen nu gör angripa varje sjukdom på samma sätt. Kropp och själ hänger ihop och varje kropp är unik. Varje kropp behöver därför också själslig och individuell vård. 

Hur ser Du på det jag här beskrivit? Hur ser Du på sambanden mellan kropp och själ och på de nya kunskaperna om energier och hur obalanser uppstår. Hör gärna av dig, enklast för dig genom att skicka e-post.


Lars-Olof (LO) Landin
Chefredaktör och Dialogkoordinator
EBC / FORUM Frisk