Energi & Hälsa

   Att människor har både kropp och själ tycks även de allra mest inbitna skolmedicinare numera hålla med om. Hur kroppen får sin näring vet vi numera mycket om. Men hur själen får sin näring och vad liv är vet vi fortfarande mcket lite om.

   Kropp, själ och ande talade redan de gamla grekerna om. God livskonst - på den gamla, goda tiden - var att upprätthålla balansen mellan dessa tre världar.

Kroppen får sin energi från socker, stärkelse, fett och protein, som i kroppen omvandlas till material för kroppens alla delar, men också till tryck, färg- och ljusupplevelser, dofter, smaker, tankar, känslor och till rörelse i och utanför kroppen.
   Lika logiskt som det är att en vågrörelse tas emot och omvandlas till t.ex ljud inne i kroppen, när örats trumhinna sätts i vibration, lika naturligt borde det vara att kroppen skapar egna vågrörelser i motsatt riktning både inuti och utanför kroppen.
   Vågrörelser har olika storlek och spänning (=frekvenser). Med den nya informationstekniken kan man faktiskt fotografera och mäta energiflöden i och utanför kroppen, som är resultat av de miljontals biokemiska processerna, som pågår i kroppen.

Att leva kan sägas vara en fråga om energier i balans.