Välkommen till FORUM Frisk

Här får du information, som hjälper dig att ta ansvar för din hälsa. Vårt mål är att förflytta perspektivet från Sjuk till Frisk genom att ställa perspektiv på hälsa mot varandra. Och det är inte vi som skall ta ställning. Det måste Du göra!

Vi startade 2006. Nu har vi flyttat vår introduktionssida till kunskapsalliansen Kreaprenörs hemsida. Följ oss där. Denna sida kommer att finnas kvar som arkiv.Den nya medicinen

Det går fort nu. Det gäller att med öppet sinne tillförsäkra så att den nya teknikens landvinningar kommer alla människor till nytta så snart som möjligt och inte hindras av trångsynt girighet. Läs hela artikeln här.


Nu är det snart slut på skandalen

I tidningen Medicinsk Access #2 2014 redogör Gunnar Lindgren, civ.ing. och miljödebattör, för hur margarintillverkaren Unilever nu ger upp stríden och börjar blanda in riktigt smör i margarin. Detta borde vara början till slutet i kampen för att förändra Livsmedelsverkets regler, som idag godkänner matvaror som tillverkas i strid mot redlighetsprincipen. Det är rent horribelt hur främst den s.k. västvärlden under hotet från en industriuppfunnen "fettskräck" under decennier har godkänt biologiskt skadliga produkter, såsom t.ex. smörimitationer innehållande bensin.
   Redan 2006 var Forum Frisk med om att inleda den sista striden och det är roligt att se att den nu ger resultat. Kommer du ihåg vad som har hänt. Påminn dig annars här


.     

Personlig berättelse trampade på ömma tår

När föreningen Kreaprenör bjöd in till ett möte för att lyssna till Britt Hellström Cassergrens personliga berättelse om sitt liv efter en cancerdiagnos för 15 år sedan, trampade vi uppenbarligen på mycket ömma tår. Läs om detta här.


Kvinnor med binjuresvkt får inte adekvat behandling

En medicinsk skandal, som FORUM Frisk uppmärksammade redan 2010, får ny belysning. Vi har nämligen fått ta del av den korrespondens, som gjorde att Socialstyrelsen ändrade sitt beslut om ett diagnostest, som kan hjälpa kvinnor med binjuresvikt att få adekvat behandling. Läs mera här


Medvetande är livets ursprung

Det skriver Per Hörberg i ett intressant inlägg i Wellnessguide.se

Folkhälsan och forskningsfusket

Ny bok av docent Ralf  Sundberg utkom i oktober 2011.

Blir man fet av fet mat? Nej, däremot kan man bli fet av att äta och dricka lightprodukter.

Är kolesterol farligt? Nej, det är nyttigt. Om kroppen har för lite kolesterol, då nybildas det automatiskt annars dör man.

Är högt blodtryck en sjukdom? Nej, högt blodtryck är ofta kroppens naturliga sätt att kompensera behovet av mer syre till hjärnan (vid stress, rädsla, andra obehag).

För att förstå varför myterna har fått ett sådant genomslag och blivit så seglivade måste man förstå vilka villkor som rådde i samhället och i politiken när »sanningarna« formulerades. Hur såg de ekonomiska/politiska drivkrafterna ut som låg bakom?

Den moderna medicinens framväxt är kantad av svågerpolitik, korruption, mutor, politisk positionering och oheliga allianser. Forskning kostar pengar och den måste ge avkastning (till de privata stiftelser som har grundat och äger de mest prestigefulla amerikanska universiteten). Därför blev det under 1950-talet lönsamt att medikalisera samhället. Bättre att skrämma miljoner till att ta blodtryckssänkande medicin i förebyggande syfte, än att bara ge till de förhållandevis få som verkligen behövde.

Och myterna hålls vid liv än i dag. Ytterst få oberoende forskare orkar och vågar utmana dem, menar Ralf Sundberg. Folkhälsan och forskningsfusket är en spännande, fascinerande och i grunden mycket upprörande läsning.

Ralf Sundberg är docent och privatpraktiserande kirurg vid Slottsstadens läkarhus i Malmö. Han har sedan starten för FORUM Frisks dialog Kost & Hälsa 2006 ingått i den expertgrupp med vilken FORUM Frisk har ett nära samarbete.

Följ Dialogen om Kost & Hälsa här på FORUM Frisk.


Fakultet X - om konventionell och komplementär medicin

FORUM Frisks kostexpert Karl E. Arfors diskuterade "Komplementär och konventionell medicin" på Uppsala universitet den 6 december 2010.

Karl Arfors representerade komplementärmedicin och tog upp den konventionella medicinens misslyckande vad gäller att behandla diabetes. Som representant för "skolmedicinen" deltog bl.a. Dan Larhammar.

Läs mer