Om FORUM Frisk

FORUM Frisk är namnet på denna Hälsodialog som startade 2006 med syftet till att stärka det individuella hälsomedvetandet genom att sprida kunskap om hälsa.

Vi startade 2006. Nu har vi flyttat vår introduktionssida till kunskapsalliansen Kreaprenörs hemsida. Följ oss där. Denna sida kommer att finnas kvar som arkiv.

Sverige har varit ett föregångsland vad gäller välfärd. Men nu lever vi i en brytningstid, där vårt kollektiva industrisamhälle utmanas. Trots ökad välfärd, mycket fritid samt skola, vård och omsorg åt alla upplevs ändå ökad ohälsa i form av stress, hjärtkärlsjukdom, övervikt och diabetes, allergi och annan överkänslighet, cancer, smärttillstånd och psykisk ohälsa. Orsakerna anses vara våra dels förändrade arbetsförhållanden p.g.a datorisering, dels utanförskap, ändrad kosthållning och miljöproblem.

Samhället satsar stora resurser på att diagnostisera och bota sjukdom. FORUM Frisk vill istället belysa ett motsatt perspektiv - nämligen att flertalet människor är friska - och vi vill informera om hur du undviker att bli sjuk. 

Jag heter Lars-Olof (LO) Landin och har sedan 1984 initierat och lett Dialoger i företaget EBC. Medicin har varit ett återkommande tema, vilket gjorde att vi har haft tillgång till ett brett nätverk av specialister inom området medicin. Jag är också en av grundarna till kunskapsalliansen KREAPRENÖR - en tankesmedja för medvetanderan.

Efter att ha bedrivit traditionell medicininformation och medicinjournalistik sedan 1984 har vi kommit till insikt om att lösningen är att få människor att ta personligt ansvar för sin hälsa. Men för det krävs kunskap och då behövs en allsidigare information om alternativen än den som myndigheterna i dag består oss med. Konsten är att förflytta perspektivet från sjuk till frisk.  Våra etiska regler.


Brett nätverk

Rune Eliasson - fysiolog och androlog samt ordf i Läkarföreningen för Integrativ Medicin, docent Stockholm.


Per-Olof Alm - psykiater, specialist i rättspsykiatri och ungdomskriminalitet, Med Dr Västerås.


Olle Zetterström,
allergolog, specialist
allergi och astma,
professor Universitets-sjukhuset Linköping

Karl E. Arfors - forskare med specialintresse för mikrocirkulation och inflammation, professor Uppsala.


Ann Bengtsson - reumatolog, ledande specialist i fibromyalgi – docent och klinikchef Universitetssjukhuset Linköping.


Anders Hallén -
 specialist i Hud och Kön - överläkare, Akademiska sjukhuset Uppsala.

Christer Hjortsberg, Helsingborg, specialist i allmänmedicin, distrikts- och husläkare samt försäkringsläkare.

Lars-Olof Landin -
chefredaktör och dialogkoordinator,
informatör Stockholm
E-post:
lo.landin@ebc.se  
Tel: 0708-125 467
 

Ralf Sundberg - transplantationskirurg med specialintresse i kost och hälsa,  
Med Dr Malmö.