Fakultet X - panelsamtal om ”Komplementär och konventionell medicin”INGET TYCKS RUBBA DEN SVENSKA MODELLEN

På fakultet X i Uppsala diskuterades måndag 6 december 2010 ämnet  komplementär och konventionell medicin – placebo eller piller – av en panel bestående av Dan Larhammar, Gunilla Burell och Tomas Furmark från Uppsala universitet och med två förespråkare för det alternativa spåret Monica Nordensköld Nicou ProBalance och Karl E. Arfors, expert här i FORUM Frisk. Moderator var vetenskapsjournalist Ann Fernholm Katalys Media.

Uppsala Nya Tidning och Uppsala universitet samarbetar kring samtalsserien Fakultet X. Som ett led i tredje uppgiften bjuder man in allmänheten till samtal i aktuella ämnen på lärosal X i det anrika Universitetshuset. Ett hundratal åskådare hade samlats denna kväll.

Att intresset för komplementär medicin ökar tycktes panelen vara överens om. Monica Nordensköld menade att det finns en marknad därute, och att man inte ska underskatta människor. Om någon köper och fortsätter köpa en icke konventionell terapi är personen i fråga troligen nöjd, och behandlingen har uppenbarligen givit resultat.
   Gunilla Burell, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap,  ansåg att de komplementära terapeuterna ofta tar väl hand om sina klienter. Omhändertagandet har man visat i undersökningar är viktigt för tillfrisknandet. Där har sjukvården mycket att lära, menade hon. Hon tyckte också att det var viktigt att den konventionella vården närmar sig den komplementära med respekt och med intresse att lyssna. Endast så kan utvecklingen gå framåt och nya fungerande terapier kan integreras i den konventionella vården, sa Gunilla Burell.

Något större intresse att lyssna och lära hade dock inte Dan Larhammar, Institutionen för neurovetenskap och farmakologi.  Han raljerade i sitt inledningsanförande över några riktigt dåliga fall av alternativa hälsoidéer, som han hittat i annonsform.  Att det säkert går att hitta dåliga exempel också i den konventionella vården, nämnde han inget om.
   Som exempel tog Karl Arfors (se bild) i sitt inledningsanförande upp hur snett det har gått med de nationella kostråden, som arbetats fram av Livsmedelsverket, trots att dessa anses vara grundade på vetenskapliga studier. Och varför fortsätter den konventionella vården att ge piller och insulin till diabetiker, när man bevisligen kan göra många friska genom att ändra kosten och ta bort sockret.
   Under de 40 år vi haft dessa kostråd har befolkningen ökat 50% i vikt och diabetes fortsätter att öka. Karl Arfors tog upp hur läkemedelsindustrin använder sig av undersökningar och bara tar med resultaten från de undersökningar, som är gynnsamma för det egna preparatet.  
   Karl Arfors talade också om hur PR-företag publicerar i förväg, skickligt skrivna studier, som de sedan får mindre nogräknade forskare att mot ansenliga summor pengar sätta sitt namn under. Det kallas för ”ghostwriting”, vilket har visat sig vara mycket vanligt.  Det är i sammanhanget värt att påpeka att den person som tjänade i särklass mest pengar på svininfluensan förra året kallas för ”Mr Flu” i PR-branschen. Panelen var överens om att manipulerad rapportering var förkastligt, och likaså det inflytande industrin har över den läkemedelsforskning som bedrivs. (Aktuell artikel in Scand Cardiovascular Journal av prof Thore Scherstén om Ghostwriting.)


   Så mycket "respektfullt samtalande" om den komplementära medicinen blev det dock inte. Det hela liknade mest "pingis vid olika bord". Monica Nordensköld berättade om sina erfarenheter från homeopati. Men Dan Larhammar hade inte mycket till övers för hennes erfarenheter. Att homeopati tillämpas i många länder utanför Sverige kommenterade han med att kollegerna i dessa länder var lika överraskade som han själv.
   Han dömde även ut allt vad energimedicin heter, dock utan att redovisa på vilken vetenskaplig grund. Han lät ibland som prästerna, som på 1500-talet vägrade att titta i Galileis kikare. ”Men ändock är patienterna nöjda”, nästan hörde man Monica Nordensköld sucka, som en parafras på Galileis konstaterande ”att ändock rör hon sig”.

En stor del av tiden ägnades placebo, som i mängder av undersökningar visar sig ge den i särklass största effekten jämfört med piller. Det slår en vanlig medborgare hur lite tid forskarna ägnar en så stor effekt för tillfrisknandet som placebo ger. 70% är ofta den s.k. placebo-effekten. Och varför ägnar man då så mycket tid åt den obetydliga effekt som många piller tycks ha. Karl Arfors menade att det beror på att industrin betalar för den senare forskningen. Av samma skäl är det svårt att få igång forskning om alternativen. Ingen betalar för det. 

Tomas Furmark forskar i psykiatri och talade om ”the meaning of response” eller ”den betydelse hjärnan tillskriver ett medel”. Ett intressant påstående. Somliga anser att vi är på väg in i Medvetandeeran, när vi bl.a kommer att förstå mera av kroppens självläkande krafter. Tomas Furmark talade om ospecifika effekter, vilket jag tolkade som det som oftast gör en människa frisk oberoende av medicinering. Vi vet i dag hur kroppen får sin näring, även om Karl Arfors uttryckte viss skepsis om läkarnas kunskaper i näringslära, men vi vet uppenbarligen inte hur "själen får sin näring".

Jag talade efter mötet med Dan Larhammar, om vi har en själ. Om vi definierar själen som mentala processer, så har vi en själ anser Larhammar. Och vi var överens om att det vore intressant att forska mera på den i särklass största delen av befolkningen, nämligen den som är frisk och glad.  Vad är det för "ospecifika effekter" som håller oss friska och glada, är den fråga som dröjde sig kvar efter mötet. En fd överläkare i publiken fick stora applåder, när han uttalade att hans erfarenhet från sin tid som läkare var att människan behöver något att tro på, som vetenskapen inte kan ge dem. En erfarenhet att ta tillvara på, när man diskuterar hälsa, välmående och lycka. På högskolan i Skövde har man en utbildning och "Lycka som vetenskap", som handlar om lycka och medvetande.

- Inget tycks rubba den svenska modellen, och ändock rör hon sig.

Vi fortsatte diskussionen med Dan Larhammar. Läs den fortsatta diskussionen här.

Lars-Olof (LO) Landin
Chefredaktör och dialogkoordinator
FORUM Frisk