Skandal att skråtänkande hindrar adekvat behandling

I DN-Debatt den 21 december 2010 angrep 5 svenska endokrinologläkare företaget Scandlab för att "de lurar på hjälpsökande i vården dyra analyser utan verkan". 
   FORUM Frisk blev tidigt uppmärksammat på fallet och nedan redovisas vad vi skrev, när det var aktuellt. Då hoppades vi att debatten ändå skulle få som effekt att särskilt kvinnor med odiagnostiserad binjuresvikt skulle börja uppmärksammas bättre för att få adekvat vård.  

Bakgrunden är att förtaget Scandlab sedan 1993 hade marknadsfört det amerikanska laboratoriet Genova Diagnostics tester och medicinska analyser i Sverige, och bl.a. det av läkarna kritiserade kortisol och tyreoideatestet. Socialstyrelsen förbjöd först Scandlab att fortsätta med det kritiserade testet. 

- Det är en skandal att gammalt skråtänkande får stå i vägen för adekvat diagnostik och behandling, säger Rune Eliasson, som idag är ordförande i Läkarföreningen för Integrativ Medicin, och som på eget initiativ fick Socialstyrelsen att ändra sitt beslut.

När Rune Eliasson nämligen av en händelse några år senare kom över information om fallet, fann han till sin förvåning, att hans tidigare kolleger på Karolinska sjukhuset hade agerat direkt ovetenskapligt och ohederligt. Dessutom menar han att på det sätt Socialstyrelsen definierar "vetenskap och beprövad erfarenhet", så leder det till stor rättsosäkerhet.
   Han skrev därför till både läkarkollegerna och till Socialstyrelsen och påpekade detta, och det ledde till att Socialstyrelsen ändrade sitt beslut. Men tragiskt nog hade den felaktiga anmälan gjort att företaget gått i konkurs.
   Trots påminnelser fick Rune aldrig fått något svar från kollegerna på sitt brev. Och Socialstyrelsen har inte meddelat allmänheten om sina beslut. På så sätt får inte de många odiagnostiserade kvinnorna, som lider av ständig trötthet pga binjuresvikt, en adekvat behandling. De skulle enkelt kunna bli av med sitt lidande.  

Här kan du själv ta del av Rune Eliassons skrivelser om Scandlab och göra din egen bedömning;

Brev 2012 till kollegerna
Brev 2012 till Socialstyrelsen


Osaklig debatt om medcinskt test kanske ändå har hjälpt patienter med odiagnostiserad binjuresvikt

Att som läkarna har gjort döma ut ett ackrediterat, internationellt laboratorium som "humbug" har visat sig vara både osakligt och oförskämt.

Men bortsett från det kanske angreppet ändå kan ha lett till något positivt, säger FORUM Frisks expert professor Karl E. Arfors. Vården har nämligen en tendens att missa s.k. lindrig binjuresvikt. Angreppet på Scandlab har förhoppningsvis fått några i vården bättre i detta avseende. 

Detta hände

Endokrinologerna upprördes av ett test från Scandlab, som mätte kortisolnivån i saliv, och de hävdade att blodprov är pålitligare. Mängder av vetenskapliga studier, som enkelt finns att hitta på PubMed, visar dock att saliv är minst lika bra, om inte bättre, för att mäta kortisol. Läkarna sade sig ha efterkontrollerat klienter hos vilka Scandlabs salivanalys visat kortisolbrist, där blodproven varit normala. Att blodproven kunde vara problemet hade uppenbarligen inte slagit endokrinologerna.

Salivkortisoltestet (Adrenal Stress Profile, ASP) mäter kortisolnivån vid fyra provtagningstillfällen under ett dygn, medan blodprovet endast visar kortisolnivån vid ett provtagningsfälle. Salivproven tas i hemmet utan stress, som ett blodprov kan medföra. Hormoner i saliv uppträder i dess biomedicinskt aktiva form, medan hormoner i blod är proteinbundna.

ASP-testet är känsligt nog att avslöja huruvida det föreligger en rubbning i kroppens stressystem och HPA-axel (kopplingen mellan hypotalamus, hypofys och binjurar). En störd HPA-axel kan vara resultatet av långvarig stress; känslomässig/mental och/eller fysisk stress som vid sjukdom, om man exempelvis gått länge med ett obehandlat tillstånd som sänkt ämnesomsättning (hypotyreos).

För psykiatriker och stressforskare är störningar i HPA-axeln/binjurarna – och salivkortisoltester för att detektera detta – självklarheter, men uppenbarligen inte för endokrinologer.

Läs de 5 endokrinologernas debattinlägg här.

Trots att debattinlägget i DN-Debatt i långa stycken var osakligt och i det att betrakta som ärekränkande valde DN att endast publicera Scandlabs svar på Internet. Här den version av svaret som FORUM Frisk erhöll direkt från Scandlab.

I tidningen 200-talets Vetenskap gav medicinjournalisten Bo Zachrisson sin syn på endokrinologernas angrepp.

Detta tyckte vi då

Scandlab har av DN förvägrats sin oskrivna publicistiska rätt och besvara det ensidiga angreppet i pappersupplagan av DN-Debatt. Scandlabs vd Per Magnusson säger:
 
- Vi anar att de personer som endokrinologerna efterkontrollerat – som vi inte får veta antalet på men som åtminstone är fler än en, eftersom de benämns i pluralis – lider av en mild binjuresvikt som inte upptäckts i blodprov. Och de är långt ifrån ensamma. Scandlab ger dessa hjälpsökande en ny möjlighet, som vården missar då man där endast tycks söka efter Addisons sjukdom och har tester som enbart kan upptäcka denna grava binjuresvikt.

Våra läsare bör känna till att det är människor som inte anser sig ha fått hjälp i den konventionella vården, som vänder sig till Scandlab. Scandlab kontaktas ideligen av personer med symtom på mild binjuresvikt, som kämpat i åratal utan att få hjälp. Många är också de, som återkommer för att tacka för att de blivit hjälpta med sin kroniska trötthet, värk, blodsockersvängningar, magtarmproblem, depressiva besvär osv.

Uppenbarligen förbättrar nya analysmetoder möjligheterna att diagnostisera mild binjuresvikt bättre. Förhoppningsvis innebär således den nu inledda debatten att vården blir bättre på att ta hand om de personer, som idag inte tycks få hjälp med konventionella labbmetoder.

Lars-Olof Landin
FORUM Frisk